Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego drugi kwartał 2014 roku.

Polecamy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Zwrócić uwagę na rosnącą rentowność Spółki, wyrażoną czy to zyskiem ze sprzedaży (wzrost o 92%), czy wskaźnikami jak ROS, ROE albo EBITDA
  2. Kolejny kwartał szybkiego wzrostu przychodów, tym razem przekroczyły 3 miliony złotych netto, co jest rekordem w historii Spółki
  3. Ciekawe akcje promocyjne podjęte w trzecim kwartale
  4. Nowości techniczne, szczególnie rozwiązania mobilne i sprzedaż wielokanałową
  5. Współpraca z renomowanymi markami polskimi i światowymi

Zapraszamy do lektury pełnego raportu
plik Raport okresowy za III kwartał 2014 roku