Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport okresowy za III kwartał 2010 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego trzeci kwartał 2010 roku.

III kwartał 2010 roku był bardzo dobry dla IAI S.A. Osiągnęliśmy rekordowo wysokie przychody oraz rewelacyjną dynamikę przychodów. W trzecim kwartale 2010 roku przychody IAI S.A. były aż o 56% wyższe niż w analogicznym kwartale 2009 roku i aż o 20% wyższe niż przychody z drugiego kwartału 2010 roku.

Ten wzrost przychodów pozwolił wygenerować w trzecim kwartale zysk netto na poziomie prawie 50 000 złotych. Spółka stale inwestuje w nowe miejsca pracy i zwiększenie zasobów. Te inwestycje w krótkim okresie zwiększają koszty, jednak w średnio- i długookresowej perspektywie procentują oszczędnościami i nowymi zamówieniami, które pozwalają osiągać zyski.

Warto przypomnieć że na koniec trzeciego kwartału IAI S.A. obsługiwała ponad 1000 sklepów internetowych.

Więcej informacji i danych w raporcie kwartalnym:
plik Raport kwartalny za III kwartał 2010

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"