Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego pierwszy kwartał 2013 roku.

W raporcie znajdzie się bardzo wiele dobrych informacji dla inwestorów, klientów i partnerów IAI S.A. Dynamiczny rozwój technologiczny i biznesowy, który pociąga za sobą bardzo dobre wyniki finansowe, jest potwierdzeniem wybór IAI S.A. jako inwestycji lub partnera biznesowego jest bezpiecznym i efektywnym rozwiązaniem.

W tym raporcie kwartalnym przede wszystkim skupiamy się na:

  1. Bardzo dobrych wynikach finansowych: wzrost sprzedaży o 54%, zysk netto na poziomie 430 000 złotych, ROS wynoszący 23%. Oczywiście wzrosła też EBITDA. Także jest to bardzo dobry i pracowity początek roku.
  2. Nowe usługi - taki rozwój nie jest możliwy bez systematycznego inwestowania. Tak samo było w pierwszym kwartale 2013. Przedstawiamy szereg nowych rozwiązań, które sprawią że nasi klienci będą sprzedawali więcej, a dzięki temu nasze przychody będą wyższe w kolejnych kwartałach
  3. Ekspansja zagraniczna - bez wątpliwości najważniejszy kierunek rozwoju IAI to międzynarodowość. W pierwszym kwartale przygotowaliśmy rozwiązanie na rynek niemiecki, co spotkało się także z zadowoleniem polskich klientów, którzy wykorzystali to do wejścia na ten rynek. IAI jest w tej chwili liderem w kwestii rozwiązań do internetowego handlu międzynarodowego, a stałe inwestycje w ten obszar sprawiają, że usługa będzie jeszcze lepsza niż jest dotychczas.

Więcej szczegółów znajduje się raporcie kwartalnym.
plik Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu