Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za sierpień 2014 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 roku.

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę w tym raporcie:

  1. Szybki wzrost przychodów
  2. Wspólna konferencja z PayPal o handlu międzynarodowym
  3. Nowości w IdoSell Booking i wyjątkowy certyfikat od TripAdvisor.

Pełna treść raportu:
plik Raport miesięczny za sierpień 2014 r.