Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za październik 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2013 roku.

Na to warto zwrócić uwagę:

  1. Trzecie z rzędu wyróżnienie w rankingu Deloitte Technology Fast 50 dla Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Kolejny miesiąc szybkiego wzrostu przychodów
  3. Nowe rozwiązania, które wspierają dalszy wzrost przychodów

Więcej w raporcie misięcznym:
plik Raport miesięczny za październik 2013 r.