Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za październik 2010 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2010 roku.

Z ważnych informacji, warto odnotować, że w październiku IAI odnotowała kolejny wzrost przychodów, nawet po rekordowym wrześniu. Ilość obsługiwanych sklepów wzrosła już do 1050.

Według szacunków Zarządu w trzecim kwartale zysk brutto Spółki wyniósł około 50 000 złotych. Dokładne dane zostaną podane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2010 roku, który zostanie opublikowany 12 listopada 2010 roku.

plik Raport miesięczny IAI S.A. za X 2010