Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za maj 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013 roku.

Na to warto zwrócić uwagę:

  1. Rekomendację wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku - pierwszy raz w hisotorii Spółki
  2. Nowa powierzchnia biurowa, która pozwoli utrzymać dynamiczny rozwój i zwiększyć zatrudnienie, co przełoży się na jeszcze lepszą obsługę klientów oraz pozyskiwanie nowych klientów na nowych rynkach
  3. Szereg nowych usług wprowadzonych przez Spółkę na rynek
  4. Szybki, ponad 50%, wzrost przychodów w porównaniu do maja 2012 roku

Zachęcamy do przeczytania raportu
plik Raport miesięczny IAI S.A. V 2013