Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za luty 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2013 roku.

W raporcie warto zwrócić uwagę na:

  1. kolejne rozwiązania stymulujące sprzedaż oraz efektywność w sklepach internetowych, których wzrost przekłada się na przychody Spółki
  2. nowe funkcje przydatne pod kątem ekspansji zagranicznej
  3. stale dobre wyniki finansowe - przychody w lutym były o 51% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2012 roku

Życzymy miłej lektury
plik Raport miesięczny IAI S.A. II 2013