Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za luty 2011 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2011 roku.

Warto zwrócić uwagę na szereg nowych lub gruntownie przebudowanych modułów w lutym, szczególnie tych które pomagają w ekspansji zagranicznej. Ponadto wprowadzone zostały dwie nowe usługi: Premium IP i zadania w trybie Express. Takie działania na rynku oferuje tylko IAI-Shop.com.

Wyniki finansowe standardowo rosną szybko. Przychody w lutym były dużo wyższe niż te z przed roku.

plik Raport miesięczny II 2011