Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.

Na to warto zwrócić uwagę:

  1. Wysokie, około 70%, tempo wzrostu przychodów w ujęciu do analogicznych okresów w 2012 r. Według szacunków przychody w czerwcu wyniosły 700 000 złotych a za drugi kwartał zbliżyły się do 2 milionów.
  2. Zupełnie nowy system sprzedaży plików i treści elektronicznych, pozwalający na zdobywanie nowych rynków.
  3. Nowatorskie udogodnienie w zakresie integracji z programami księgowymi

Więcej szczegółów znajduje się w raporcie:
plik Raport miesięczny IAI S.A. VI 2013