Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Publikacja prognoz wyników na lata 2012 - 2014

W związku z systematycznym zwiększaniem sprzedaży na rynku polskim, zakończeniem przygotowań do ekspansji zagranicznej oraz sprawną realizacją projektu Service Emporium dofinansowanego z EFRR w w ramach PO IG 1.4, Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji prognoz przychodów na najbliższe trzy lata.

Spółka systematycznie zwiększa swój udział w polskim rynku sklepów internetowych i przychody z tej działalności rosną w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Jednocześnie Spółka realizuje zapowiedziany w Dokumencie Informacyjnym proces tworzenia i oferowania swoim klientom usług zintegrowanych. Są to na przykład obsługa płatności internetowych oraz przesyłek kurierskich. W związku z dynamicznym rozwojem tych usług, pozyskiwaniem nowych partnerów i klientów, Zarząd widzi perspektywę szybkiego wzrostu przychodów w kolejnych latach.

Ponadto Spółka zakończyła proces przygotowań do ekspansji zagranicznej i zaczyna zdobywać pierwszych klientów na rynkach zagranicznych. Proces ten przyspieszy w kolejnych latach i korzystnie wpłynie na przychody Spółki.

Realizowany od sierpnia 2011 roku projekt Service Emporium jest w zaawansowanym stadium i w ocenie Zarządu nie ma ryzyka aby premiera nowej usługi na rynku e-commerce, która będzie wynikiem tego projektu, miała być opóźniona. Premiera zapowiedziana jest na pierwsze półroczne 2013 roku i przychody z jej sprzedaży są ujęte w prognozach wyników za 2013 i 2014 rok. Nowa usługa przygotowywana jest od razu z myślą o rynkach polskim i europejskich.

W związku z dobrą kondycja finansową Spółki, możliwościami wejścia na nowe rynki, dofinansowaniem projektu ze środków UE i jego sprawna realizacja i postęp prac badawczo rozwojowych pozwala Zarządowi na zaprezentowanie optymistycznych prognoz na kolejne lata.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych Spółki.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:
Rok 2012 - przychody ze sprzedaży 6 milionów złotych
Rok 2013 - przychody ze sprzedaży 9,2 miliona złotych
Rok 2014 - przychody ze sprzedaży 13,85 miliona złotych

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski (Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.)