Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Poznaj funkcjonalności jakie oferuje moduł subskrypcyjny i zapoznaj się ze szczegółami jego konfiguracji

Sprzedaż subskrypcyjna to model biznesowy, który umożliwia cykliczną dostawę wybranych towarów we wskazanych przez klienta odstępach czasu bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia subskrypcji.
Poznaj funkcjonalności jakie oferuje moduł subskrypcyjny i zapoznaj się ze szczegółami jego konfiguracji.

Funkcjonalność zakupów subskrypcyjnych

1. Jakie towary są możliwe do sprzedaży subskrypcyjnej?

 • towar jedno lub wielorozmiarowy
 • typ towaru: kolekcja

Towar jest możliwy do kupienia jako jednorazowy lub w subskrypcji, jeśli jest ustawiony jako możliwy do kupienia w subskrypcji i odpowiednio skonfigurowany na karcie edycji towaru w panelu.

 • Widok w szablonie: Zakup jednorazowy

jednoraz

 • Widok w szablonie: Subskrypcja

subskr

2. Kto może kupić towary w subskrypcji?

 • klient detaliczny
 • hurtownik

3. Jakiego zakupu może dokonać klient sklepu?

 • jednorazowego (towar nie w subskrypcji)
 • subskrypcyjnego
 • mieszanego (w ramach jednego zamówienia): towar nie w subskrypcji + towar subskrypcyjny
 • dwóch lub więcej subskrypcji w tym samym zamówieniu jeśli mają ten sam cykl (np. co 30 dni)

Jeśli cykl jest różny, pojawi się komunikat:

cykl

Widok koszyka

koszyk

UWAGA!
Gdy dodamy do koszyka jedną sztukę danego towaru w subskrypcji, a następnie dodamy jedną sztukę tego samego towaru jako zakup jednorazowy, to jeśli te towary będą w tym samym rozmiarze i do koszyka zostanie dodana taka sama liczba sztuk danego towaru w subskrypcji i w zakupie jednorazowym i ten towar będzie miał takie same id (czyli będzie to dokładnie ten sam towar) - wówczas towary w koszyku się zsumują i obie sztuki będą kupione w subskrypcji.

uwaga

4. Gdzie klient sklepu ma możliwość zarządzania swoimi subskrypcjami z poziomu konta klienta?

 • Nowa sekcja „Subskrypcje” wyświetla się jeśli moduł był lub jest aktywny.

konto

 • Klient ma możliwość wylistować aktywne i zakończone subskrypcje

lista

Po wejściu w Ustawienia wybranej subskrypcji:

sklep_karta

 • Klient ma możliwość zakończyć subskrypcję
 • Klient ma możliwość zmiany daty najbliższej dostawy lub najbliższej i kolejnych (w zależności od wybranej opcji), jeśli aktualna data jest wcześniejsza niż data płatności za zamówienie
 • Klient może przesunąć datę najbliższej dostawy o skonfigurowaną w panelu sklepu liczbę dni: Administracja/Sprzedaż subskrypcyjna/Zamówienia subskrypcyjne. Domyślna liczba to 60

przesun

UWAGA!

 • Dni niemożliwe do wyboru w kalendarzu to dni, w których kurierzy z przyporządkowanego profilu dostaw nie dostarczają przesyłek.
 • Ceny dla towarów prezentowane są w zależności od obowiązującego aktualnie progu rabatowego. Jeśli klient ma możliwość zmiany dat dostawy (co oznacza, że zamówienie nie jest jeszcze procesowane), to widzi rabaty z progu rabatowego dla zamówienia któremu odpowiada widoczna data dostawy.

Aktywacja modułu

Moduł subskrypcji można aktywować w menu ADMINISTRACJA/Sprzedaż subskrypcyjna. Po kliknięciu opcji "Sprzedaż subskrypcyjna" pojawia się ekran z 4 zakładkami:

aktywacja

U dołu ekranu widoczny jest button Zgłoś sklep do weryfikacji pod kątem wymagań dla płatności subskrypcyjnych wg wytycznych organizacji kartowych. Po jego kliknięciu zostanie wygenerowany komunikat, w ramach którego skontaktuje się z Tobą opiekun z supportu i pomoże w aktywacji sprzedaży subskrypcyjnej. Wymagania, jakie musi spełniać sklep są następujące:

 • Sklep musi mieć aktywne płatności kartowe IdoPay - aby skorzystać z modułu subskrypcyjnego należy ustawić IdoPay jako domyślny system obsługujący płatności kartowe.
 • Sklep musi mieć odpowiednio dostosowany regulamin. Możesz skorzystać z automatycznie generowanych regulaminów w panelu sklepu, które zostały przez nas już dostosowane do sprzedaży subskrypcyjnej. Jeśli wykorzystujesz własne treści - należy uwzględnić w nich odpowiednie zapisy wzorem treści zawartych w regulaminach automatycznych.
 • Sklep musi przejść weryfikację naszego działu ryzyka pod kątem wymagań dla płatności subskrypcyjnych wg wytycznych organizacji kartowych.
 • Oczekując na weryfikację będziesz mógł przygotować konfigurację sprzedaży subskrypcyjnej w zakładce „Konfiguracja rabatów subskrypcyjnych” i na kartach edycji wybranych do sprzedaży subskrypcyjnej towarów.
 • Szablon sklepu musi wspierać zakupy subskrypcyjne - jeśli NIE korzystasz z szablonu Standard, pomożemy w dostosowaniu Twojego szablonu do obsługi sprzedaży subskrypcyjnej w ramach płatnego zlecenia.

Widok po wysłaniu komunikatu:

zgloszenie1

Po wysłaniu komunikatu, zostaną odblokowane opcje, dzięki którym będzie można:

1. Skonfigurować rabat subskrypcyjny w zakładce "Konfiguracja sprzedaży subskrypcyjnej"

rabaty

Możliwe jest ustawienie rabatów progowych kwotowych i procentowych w zależności od liczby zamówień.

Przykład:

 • Cena towaru: 100 zł
 • Ustawienia:
 1. od 1 zamówienia - do 5 zamówienia → rabat: 5%
 2. od 6 zamówienia - do 10000 zamówienia → rabat: 10%

Przy każdym progu rabat liczony jest od ceny pierwotnej 100 zł, a nie od ceny wyliczonej w poprzednim, niższym progu.

UWAGA!

 • W zamówieniu inicjującym subskrypcję, rabat subskrypcyjny sumowany jest zawsze z innymi rabatami z zamówienia.
 • W kolejnych zamówieniach generowanych automatycznie (rezamówieniach) uwzględniamy rabaty subskrypcyjne i dodatkowo rabaty indywidualne klienta (grupa rabatowa, ceny indywidualne i rabat indywidualny). Nie uwzględniamy w nich generowanych automatycznie innych rabatów niż indywidualne rabaty klienta.
 • Jeśli została utworzona subskrypcja, to nie ma aktualnie możliwości edycji rabatów dla niej, a zmiany w powyższym konfiguratorze rabatów wpływają tylko na nowo zakładane subskrypcje.

2. Wybrać towary sprzedawane w subskrypcji i je skonfigurować

Na karcie towaru pojawi się sekcja "Subskrypcje", umożliwiająca konfiguracje towaru do sprzedaży subskrypcyjnej, czyli możliwość wskazania:

 • cykliczności towaru - czyli, co ile dni dany towar będzie mógł być przez klienta subskrybowany
 • minimalnej ilośc jego jednostek, jaką chcemy oferować w sprzedaży subskrypcyjnej

karta

UWAGA!

 • Gdy wyłączymy towar na karcie edycji towaru ze sprzedaży subskrypcyjnej, to przestanie on być dostępny dla klienta końcowego od strony szablonu (więc nie będą wpływały nowe zamówienia subskrypcyjne). Natomiast istniejące już zamówienia subskrypcyjne będą nadal obsługiwane.

3. W menu „Sprzedaż” w opcji „Subskrypcje” pojawi się tabela, w której będą pojawiały się subskrypcje

lista

Po kliknięciu w nr subskrypcji, pojawi się karta wybranej subskrypcji z funkcjonalnością:

 • zmiany daty najbliższej i kolejnej dostawy
 • zmiany cykliczności subskrypcji
 • ustawienia notatki do subskrypcji i notatki do klienta
 • dostępu do Dziennika zdarzeń

karta

4. W zakładce „Konfiguracja wiadomości transakcyjnych” w opcji „Zakupy subskrypcyjne” pojawi się lista maili transakcyjnych obsługujących subskrypcje

maile2

 • Utworzenie subskrypcji - mail wysyła się po złożeniu zamówienia inicjującego w sklepie
 • Problem z płatnością - mail wysyła się każdorazowo przy nieudanej próbie obciążenia karty za kolejne zamówienie wygenerowane automatycznie (rezamówienie)
 • Informacja o utworzeniu zamówienia subskrypcyjnego - mail wysyła się po automatycznym utworzeniu kolejnego zamówienia (rezamówienia)
 • Potwierdzenie zakończenia subskrypcji - mail wysyła się po zakończeniu subskrypcji - przez klienta sklepu lub merchanta w panelu
 • Nadchodząca płatność - mail wysyła się 24 godziny przed obciążeniem karty za kolejne zamówienie wygenerowane automatycznie (rezamówienie)
 • Edycja subskrypcji - mail wysyła się po każdorazowej edycji subskrypcji w sklepie przez klienta lub przez merchanta w panelu

UWAGA!
Klient po tym, jak utworzy subskrypcje, będzie dostawał powyższe wiadomości transakcyjne dot. subskrypcji. Kwestia tego, czy będzie dostawał dodatkowo standardowe wiadomości dot. realizacji zamówienia, zależeć będzie od stanu checkboxa na karcie edycji zamówienia.

Gdy sklep pozytywnie przejdzie weryfikację, opiekun umożliwi aktywację przełącznika "Aktywacja modułu subskrypcji".
Przełączenie opcji "Aktywacja modułu subskrypcji" na stan aktywna spowoduje, że informacje o konfiguracji subskrypcji bedą przekazane do szablonu sklepu. Dlatego ważne jest, żeby upewnić się u opiekuna, że szablon jest już dostosowany i gotowy do sprzedaży subskrypcyjnej.

5. Płatność za zamówienia subskrypcyjne jest możliwa tylko za pośrednictwem płatności kartowych w ramach IdoPay

Żeby móc realizować zakupy subskrypcyjne sklep musi mieć aktywne płatności kartowe IdoPay, czyli domyślnym systemem obsługującym płatności kartowe musi być IdoPay. Jest to wymóg techniczny.

 • Jeśli klient końcowy kupuje towar w subskrypcji - opcje płatności zostaną zawężone tylko do płatności kartowych w IdoPay
 • Jeśli klient końcowy kupuje w ramach jednego zamówienia: towar nie w subskrypcji + towar subskrypcyjny (czyli zamówienie jest mieszane) - opcje płatności zostaną zawężone tylko do płatności kartowych w IdoPay
 • Jeśli klient końcowy kupuje towar w zakupie jednorazowym (towar nie w subskrypcji) - bedą widoczne wszystkie opcje płatności zgodnie z profilem płatności

Moduł subskrypcji a inne funkcjonalności sklepu:

 • Promocje

W kolejnych zamówieniach wygenerowanych automatycznie (rezamówieniach) nie uwzględniamy tego, że dany towar subskrypcyjny jest w promocji.

 • Oferty specjalne

Funkcjonalność ofert specjalnych jest zablokowana dla towarów subskrypcyjnych

 • Zwroty

Zwroty dla zamówień subskrypcyjnych działają w standardowy sposób. Z subskrypcji jest tworzone dokładnie takie zamówienie jak standardowe zamówienie w sklepie - jest widoczne w koncie klienta i z poziomu konta klienta można dokonać zwrotu.

 • Zmiana ceny towaru w subskrypcji

Cena towarów w subskrypcji nie jest zamrażana. Jeśli zostanie zmieniona w trakcie trwania subskrypcji, to kolejne zamówienie zostanie stworzone z nową ceną. Klient zostanie poinformowany o zmianie ceny w mailu "Utworzenie zamówienia subskrypcyjnego" i będzie miał podaną datę do której może zakończyć subskrypcję i tym samym nie zostanie za to zamówienie obciążona jego karta. Jeśli do wskazanej daty subskrypcja nie zostanie zakończona, środki zostaną pobrane a zamówienie zrealizowane.

Zarówno klient na karcie subskrypcji w sklepie, w wiadomościach mailowych, jak i merchant na karcie subskrypcji w panelu, widzi ceny z uwzględnieniem progów rabatowych dla aktualnego rezamówienia. Ceny są prezentowane zawsze dla rezamówienia, któremu odpowiada prezentowana data dostawy.

 • Obsługa scenariusza braku towaru dla aktywnej subskrypcji

Jeśli nie ma towaru na magazynie, to rezamówienie zostanie utworzone i na karcie zamówienia w panelu będzie informacja o braku towaru.

 • Subskrypcja będzie nadal aktywna
 • Kolejne rezamówienie się nie utworzy, jeśli poprzednie nie zostało zakończone
 • Jeśli zamowienie inicjujące ma status fałszywe/anulowane/nieopłacone, to subskrypcja zostanie automatycznie zakończona

Merchant będzie musiał zadbać o to, żeby zapewnić odpowiednie stany i sam poinformować klienta o opóźnieniach.

 • Odbiór osobisty

Jeśli w koszyku jest subskrypcja, to na liście kurierów nie pojawi się odbiór osobisty.

 • Cena za dostawę dla rezamówień

Cena za dostawę dla rezamówień jest wyliczana za każdym razem na nowo (nie mrozimy jej).

ROZPOCZNIJ SPRZEDAŻ SUBSKRYPCYJNĄ

Powyższe zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w terminie do 2 tygodni od momentu publikacji tego wpisu.

Powiązane treści