Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Ponownie testujemy infolinię 801-011-347 i (91) 882-90-26

Poprzednie testy infolinii 801-011-347 i (91) 882-90-26 dały nam obraz Państwa potrzeb i czas od momentu ogłoszenia jej testów został wykorzystany efektywnie. Udoskonaliliśmy nasze urządzenia do rozmów oraz przekonfigurowaliśmy razem z dostawcą centrali jej konfigurację. Jesteśmy gotowi do ponownych, intensywnych testów.

Zapraszamy w dniach od 23 do 30 czerwca do telefonowania nie na numer (91) 482-52-56, ale na numer telefonu 801-011-347 lub (91) 882-90-26. Opłata naliczana jest jak za połączenie lokalne.

Nowa infolinia oprócz numeru telefonu obniżającego koszty telefonowania umożliwia prowadzenie równoległych rozmów wszystkim naszym konsultantom. Oznacza to że sygnał zajętości nie powita Państwa w momencie, gdy rozmowa telefoniczna prowadzona jest już z innym klientem. Pojawi się też wiele innych możliwości o których nie chcemy na razie informować.

Nowa infolinia zaplanowana jest do startu 1 lipca 2010r. Dlatego prosimy o aktywne wzięcie udziału w teście, który pozwoli uniknąć problemów w fazie produkcyjnej. Dodatkowo będą Państwo mogli prowadzić rozmowy bez oczekiwania na połączenie.