Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Planujemy dodanie obsługi dopłaty za kolejną sztukę w paczce dla eBay

Planujemy dodanie obsługi dopłaty za kolejną sztukę w paczce dla serwisów z Grupy eBay. Dotychczas taką dopłatę można było wskazać jedynie dla cennika dostaw Allegro, dlatego już teraz prosimy o przystosowanie ustawień mapowanych kurierów tak, aby były odpowiednie dla obu serwisów aukcyjnych.

Planowana data instalacji to 18. sierpnia 2014, wtedy pozycja Dopłata za kolejną sztukę w cenniku dostaw serwisów z Grupy Allegro w konfiguracji kuriera w profilu dostaw zmieni się na Dopłata za kolejną sztukę w cennikach dostaw serwisów aukcyjnych i będzie tym samym dotyczyła zarówno Allegro jak i eBay. Warto zaznaczyć, że w przypadku tego drugiego serwisu możliwe będzie jedynie ustalenie dopłaty za kolejną sztukę, nie będzie można natomiast - tak jak w przypadku Allegro - określić maksymalnej liczby sztuk w jednej paczce.

Informacja o wykonaniu instalacji znajdzie się na naszym blogu.