Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Paragony przez ActiveX pozostaną

W odpowiedzi na zgłaszane w komunikatach potrzeby dotyczące pozostawienia drukowania paragonów fiskalnych przez dodatek ActiveX informujemy, że moduł ten zostanie pozostawiony w panelu i nie zostanie usunięty 10 lipca. Nie wykluczamy jego usunięcia za kilka lub kilkanaście miesięcy. Jednakże informacja ta powinna ucieszyć wszystkich tych, którzy obawiali się przymusu zakupienia lepszej, ale płatnej technologii. Jak informowaliśmy w informacji z 10 czerwca, stary mechanizm ActiveX miał zostać usunięty 10 lipca 2011r..

Drukowanie paragonów fiskalnych przez ActiveX zostanie oznaczone jako wycofywane. Oznacza to kilka konsekwencji:

  • Moduł będzie dostępny tylko dla starych sklepów.
  • Support dla tego modułu po 10 lipca 2011r. zostanie ograniczony. Obsługiwane będą wyłącznie zgłoszenia związane z ewidentnie nieprawidłową pracą np. na skutek wprowadzonych zmian w zamówieniach.
  • Narzędzie nie będzie rozwijane - nie będą się pojawiały nowe funkcje tjnp. wprowadzone wczoraj drukowanie paragonów dla dowolnych statusów zamówień i ustawiania blokady w zakładce Ustawienia.
  • Nie będzie aktualizowany sterownik (o ile taka wersja wyjdzie). Nie będą tym samym dodawane nowe drukarki fiskalne.
  • Usunięta zostanie pomoc do tego modułu, a tym samym gotowy do pobrania sterownik ActiveX - chętni do korzystania z tego modułu, powinni go pobrać i zarchiwizować go we własnym zakresie. W przypadku braku archiwizacji nie będzie możliwe jego udostępnienie przez IAI.

Skorzystanie ze starego modułu będzie wymagało ustawienia modułu ADMINISTRACJA \ Konwersje. Włączenie chęci pozostawienia starego modułu drukowania paragonów oznacza świadomą zgodę na powyższe ograniczenia. Brak podjętych działań będzie oznaczał brak zgody na ograniczenia, a tym samym pozostawienie jedynie w pełni supportowanego wsparcia dla wydruków fiskalnych poprzez IAI Fiskalizator i usunięcie modułu drukowania paragonów przez ActiveX. O dacie konwersji poinformujemy w odrębnej informacji IAI-News z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Prosimy zatem o śledzenie wiadomości.

System IAI Fiskalizator miał dla przypomnienia również obniżoną dla zachęty cenę] z 999zł na 299zł. Zmiana na na celu danie naszym starym klientom więcej czasu na poznanie zalet korzystania z nowego systemu IAI Fiskalizator. Tym samym chcemy aby klienci świadomie i z własnej woli skorzystali z nowszego i lepszego sposobu obsługi wydruku paragonów fiskalnych.