Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Oddział firmy - usługa pozwalająca na obsługę różnych firm (oddziałów) w jednym panelu

Wiele sklepów internetowych w jednym panelu, to unikalna cecha systemu sklepu internetowego IdoSell, wprowadzona już kilka lat temu. Dzisiaj idziemy dalej, pozwalamy na to, aby różne sklepy miały różne dane właściciela sklepu i obsługujemy dokumenty sprzedaży tych różnych firm.

Usługa Oddział firmy jest oferowana jako rozszerzenie funkcjonalności wielu sklepów w jednym panelu. Włącza się ją w dziale ADMINISTRACJA \ Dane Twojej firmy (patrz ", gdzie w części "Dane kontaktowe i dane do dokumentów sprzedaży", w kolumnie "Dane do dokumentów sprzedaży" po kliknięciu "edycja" (Pic. 1). Domyślnie wszystkie dodatkowe sklepy korzystają z jednych danych. Jest to działanie, jakie nasz system miał od wielu lat. W otwartym oknie edycji pojawi się możliwość włączenia dodatkowej usługi Oddział firmy, która pozwoli na wprowadzenie odrębnych danych używanych do wystawiania dokumentów sprzedaży (Pic. 2).

Do czego wykorzystuję się tę usługę? Oddziały firmy pojawiają się zawsze w przypadku większych firm, szczególnie przy sprzedaży międzynarodowej. Jeżeli Państwa firma ma swój oddział za granicą np. zarejestrowany jako spółka zależna, dzięki temu modułowi można wprowadzić inne dane właściciela, które będą widoczne w dodatkowym sklepie (np. dane spółki w Niemczech). Inne zastosowania to zaawansowane techniki Extended Sites i Drop Shipping, gdzie udostępniamy dodatkowe sklepy do panelu, naszym partnerom którzy mogą pracować jako niezależne firmy. Powstaje dzięki temu swego rodzaju funkcjonalność pasażu handlowego.

Po włączeniu usługi Oddział firmy, dane oddziału będą wykorzystywane we wszystkich zamówieniach i kontaktach (w tym na nowej stronie kontakt, e-mailach, SMSach). Oczywiście oddziały firm potrzebują również wystawiać swoje dokumenty sprzedaży. Zadbaliśmy i o ten aspekt. Dzięki nowemu modułowi dokumentów sprzedaży możliwe jest ustawienie dla każdego sklepu osobnych przedrostków numeracji faktur (Pic. 3). To poprzez przedrostki steruje się numeracją dokumentów. Takie same przedrostki stosowane w wybranych sklepach będą oznaczały wspólną numerację. Nowy przedrostek zawsze spowoduje rozpoczęcie numeracji od 1. Funkcja osobnych lub wspólnych numeracji dostępna jest bez potrzeby wykupowania usługi Oddział firmy. Przedrostki można zmieniać również przy jednym sklepie, jeżeli chcieliby Państwo np. po cesji sklepu rozpocząć numerowanie dokumentów od nowa.

Prosimy zwrócić również uwagę na nowy moduł Dane Twojej firmy i nową stronę kontakt oraz na to, że Usługa Oddział firmy jest dodatkowo płatna, zgodnie z Cennikiem.