Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy moduł składania i akceptacji zamówień w ramach organizacji

Wprowadzamy nową funkcjonalność akceptowania zamówień składanych w ramach organizacji Twojego kontrahenta. Klienci mogą w łatwy sposób odtworzyć strukturę swojej organizacji poprzez dodanie swoim pracownikom subkonta klienta w Twoim sklepie i decydować, czy zamówienia składane z tych subkont mają być realizowane przez Twój sklep. Nowa funkcjonalność dostępna jest w ramach płatnego modułu B2B.

Wielu przedsiębiorców prowadzących firmę woli zajmować się stroną biznesową, natomiast proste czynności jak np. składanie zamówień na niezbędne produkty w firmie, pozostawia swoim pracownikom. W przypadku, gdy przedsiębiorca wciąż chciałby zachować kontrolę kosztów, może założyć zatrudnianym przez siebie osobom konta w sklepie, umożliwiające tylko dodanie zamówień, gdzie akceptacja zamówienia pozostaje po stronie osoby decyzyjnej.

Dzięki możliwości zakładania dodatkowych kont w ramach jednej firmy Twoi klienci mogą też bez trudu odwzorować strukturę swojej organizacji i zarządzać budżetem np. poszczególnych filii. To pracownicy poszczególnych oddziałów wiedzą najlepiej, jakich produktów z Twojego sklepu potrzebują. Wystarczy więc, że do każdego z oddziałów firmy będzie należeć przynajmniej jedno konto pozwalające na składanie zamówień. W ten sposób pracownicy z każdej filii będą w stanie samodzielnie złożyć zamówienia na niezbędne towary, a przedsiębiorcy mogą uniknąć czasochłonnego zbierania informacji o potrzebach pojedynczych filii.


Użytkownicy posiadający subkonto w ramach organizacji mogą składać zamówienia w Twoim sklepie, jeśli tylko otrzymają uprawnienie składanie zamówień. Zamówienia złożone przez osoby posiadające tylko to uprawnienie, będą trafiały na listę zamówień wymagających akceptacji. Listę znajdziesz w panelu pod linkiem SPRZEDAŻ / Zamówienia wymagające akceptacji klienta. Zamówienia te otrzymają też nowy status "niepotwierdzone - oczekuje na akceptację klienta".

Osoby z uprawnieniami akceptacja zamówień w ramach danej organizacji dostaną powiadomione e-mail o nowych zamówieniach i będą mogły je zatwierdzić z poziomu sklepu. Dopiero po akceptacji, zamówienia trafią na listę zamówień nieobsłużonych i będą mogły być procesowane jak każde inne zamówienie.

Kiedy zmiany zostaną wprowadzone w maskach STANDARD?

Niezbędne zmiany będą dostępne w masce Standard B2B v3. Najnowszą aktualizację tych masek przewidujemy w połowie kwietnia.

Poznaj możliwości modułu B2B

Powiązane treści