Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy, międzynarodowy Regulamin i Cennik

Od 1 października 2011r. IAI S.A. wprowadza nowy Regulamin i Cennik IdoSell. Główne cele jakie nam przyświecały podczas prac, zapowiadanych podczas IAI-Day 2011, były:

  • Wprowadzenie międzynarodowego Regulaminu - jednego dla wszystkich krajów
  • Wprowadzenie nowych, prostych do zrozumienia zasad naliczania dopłat za abonament CLOUD

Prace te udało nam się ostatecznie zakończyć i powstał nowy Regulamin i Cennik.

Zmiany do Regulaminu

W zakresie Regulaminu główne zmiany to:

  • Zmiana zapisów odnoszących się do walut polskich, polskich banków i zasad
  • Regulamin został doprowadzony do postaci w której w ciągu kilku najbliższych dni zostanie on opublikowany w wiernym tłumaczeniu na język angielski, a w przyszłości również w innych językach.
  • Wprowadzenie zapisów dotyczących Waluty rozliczeniowej - klienci z innych krajów, nie mający żadnego związku z polskimi realiami prowadzenia biznesu, będą mogli wybrać w jakiej walucie się rozliczają i będzie im przypisany odpowiedni cennik. Saldo i wszystkie rozliczenia będą prowadzone w dogodnej dla klientów walucie. Wszystkich klientów będzie jednak obowiązywał jednolity zbiór zasad, takich samych w każdym kraju.

Zmiany w abonamencie CLOUD

Od czasu wprowadzenia abonamentu CLOUD minęło ponad 1,5 roku. W czasie tym upewniliśmy się, że abonament jest świetnym rozwiązaniem dla małych firm. Jednak w wielu przypadkach nasi klienci mieli wątpliwości i pytania odnośnie limitów i naliczania dopłat w zakresie:

  • Zrozumienia czym jest strona dynamiczna
  • Stron dynamicznych naliczanych za pracę w panelu - zwłaszcza w związku z wprowadzaniem coraz większej ilości elementów AJAX zwiększających ilość tych wywołań

Podczas prac zebraliśmy informacje o wszystkich istotnych parametrach wpływających na nasze koszty i staraliśmy się znaleźć prostszy sposób naliczania opłat, tak aby cena abonamentu nie uległa zmianie, wręcz aby nasi klienci mogli dłużej korzystać z abonamentu bez dopłat oraz aby zasady były zrozumiałe dla wszystkich. Podczas wnikliwych analiz wyodrębniliśmy nowy czynnik - ilość wizyt. Tak powstały zupełnie nowe zasady naliczania abonamentu CLOUD.

Ilość wizyt to połączenie z Państwa sklepem lub katalogiem z jednego adresu IP w trakcie jednej godziny lub jedna jednostka towaru wystawiona na aukcji (1 aukcja z 10 przedmiotami to 10 wizyt), niezależnie od ilości wywołanych stron i niezależnie czy dotyczy ona maski czy panelu administracyjnego. Z naszych analiz wynikało, że średnio podczas 1 wizyty klient sklepu generował 10 wywołań stron dynamicznych. Według starego planu CLOUD, oznaczało by to 2000 Wizyt w cenie abonamentu CLOUD. Aby uatrakcyjnić naszą ofertę podnieśliśmy limit wizyt w cenie do 5000 (co odpowiada limitowi jaki był po dopłacie 30zł za 30000 dodatkowych wywołań stron dynamicznych).

Z obliczeń ilości wizyt, musieliśmy wyodrębnić wywołania API. Celem tych opłat jest przede wszystkim zmuszenie do optymalnego korzystania z niego. 10000 wywołań stron dynamicznych powstawało przy 10000 wywołaniach API. Zliczaniem wywołań API (przez SOAP) zajmie się nowy moduł, który wkrótce zostanie uruchomiony w Państwa panelu. Dzięki niemu będą Państwo mogli również optymalizować lepiej swoje programy. Parametr ilości wywołań API został wyodrębniony i będzie rozliczany po staremu, tzn. 10zł za 10000 wywołań API. Jednak, aby jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić naszą ofertę, do abonamentu CLOUD dodaliśmy 10000 wywołań API w cenie.

Podsumowując zmiany, bez zmiany ceny, zmieniliśmy zasady na prostsze i w tej samej cenie zaoferowaliśmy znacznie więcej (pakiet dodatkowych limitów wartości 40zł za darmo). Oznacza to, że ponad 50% naszych klientów będzie mogło płacić mniej za korzystanie z IAI-Shop.com w planie CLOUD. Z naszych obserwacji wynika, że wzrosną opłaty mniej niż 10% klientów, jednak najczęściej są to klienci, których już obecne opłaty przekraczają 449zł czyli cenę abonamentu ((licenses_dedicated-cloud|DEDICATED CLOUD 1|shop) (opłata płaska bez dopłat) i powinni oni się jak najszybciej przenieść na ten plan abonamentowy. Dla pewności podkreślamy, że podobnie jak w abonamentach DEDICATED CLOUD nie miały znaczenia ilości wywołań stron dynamicznych, tak według nowych zasad nie będą miały znaczenia ilości Wizyt lub Wywołań API.

Inne zmiany w Cenniku

Przy okazji aktualizacji Cennika, zlikwidowana została opłata za samodzielne odinstalowanie dodatkowego sklepu. W kwocie 199zł netto naliczana będzie jedynie opłata podczas instalacji dodatkowego sklepu do panelu.