Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nowy Cennik (nowe pakiety graficzne i niższe opłaty za dodatkowe sklepy)

Od 1 sierpnia 2010r. będzie obowiązywał zarówno nowych jak i istniejących klientów nowy Cennik i Regulamin usługi IAI-Shop.com. Zmiany dotyczą dwóch aspektów: tworzenia masek sklepów (tzw. pakietów graficznych) oraz zmiany wysokości opłat za dodatkowe sklepy do panelu.

Pierwsza grupa, to zmiany do pakietów graficznych. Zmiany podyktowane są chęcią lepszego i bardziej elastycznego odpowiadania potrzebom klientów, zwłaszcza klientom mającym duże oczekiwania w indywidualizacji i budowie masek sklepów. Teraz pakiet graficzny będzie zawierał po prostu pakiet godzin, 20, 40, 65 lub 100 po cenie obniżonej 60zł/h (normalnie 70-75zł/h), który będzie można rozdysponować między projekt a kodowanie. Dodatkowo pakiet godzin będzie można ?wydać? na stworzenie szablonu aukcji czy zrobienie np. flashowego topu lub wektoryzację logo. Do tej pory pakiety graficzne można było przeznaczać wyłącznie na tworzenie maski sklepu, a dodatkowe prace opłacać już na godziny.
Dodatkowo wprowadzony zostaje nowy pakiet, mający połowę więcej godzin niż SOPHISTICATED (wcześniej miał on 15h na design i 50h na kodowanie) o nazwie SUPREME z ilością 100h w pakiecie i cenie 5999zł netto. Pakiet ten ucieszy zwłaszcza tych klientów, którzy lubią wprowadzać wiele swoich pomysłów. Dzięki tej zmianie, stanie się to po prostu tańsze.

Druga duża zmiana związana jest z wprowadzanymi nowościami, które zostaną po raz pierwszy ogłoszone i pokazane już 2 lipca na 2 Zjeździe Użytkowników IAI-Shop.com. W związku z tym, że nasi klienci chcą coraz częściej instalować dodatkowe sklepy np. na potrzeby hurtu (instalując doskonałą do tego maskę STANDARD-B2B) lub wersję mobilną (maska STANDARD-Mobile), zdecydowaliśmy obniżyć o połowę opłatę miesięczną za dodatkowy sklep. Od 1 sierpnia będzie ona wynosiła 25zł netto na miesiąc za każdy sklep. Zmianie ulegnie wysokość opłaty za instalację dodatkowego sklepu. Wcześniej było to 60zł, teraz będzie to 249zł. Z niższych opłat będą mogli się cieszyć wszyscy aktualni klienci, nawet jeżeli wcześniej lub jeszcze do końca lipca zapłacą 60zł za instalację. Nowa cena za dodatkowy sklep nie dotyczy klientów korzystających ze starych abonamentów START, ECONOMY, BUSINESS, BUSINESS+ i BUSINESS++. Może to zatem być impulsem do ponownego przekalkulowania czy nie jest opłacalna zmiana sposobu rozliczeń. Zmiana w wysokości opłaty miesięcznej spowoduje obniżenie kosztu utrzymania dodatkowego sklepu w dłuższym horyzoncie czasowym, bo wyższy koszt początkowy szybko zwróci się w niższej o połowę opłacie miesięcznej. Wszystkich klientów planujących otwarcie dodatkowej maski do panelu zachęcamy do zamawiania zmian jeszcze w lipcu i skorzystanie ze starej niskiej opłaty instalacyjnej i niskich opłat miesięcznych.

Tekst jednolity Cennika i regulamin można znaleźć na stronie IdoSell.