Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Nie będziemy już przyjmowali nowych zamówień na zmiany na stronach klientów na pojedyncze godziny. Skupiamy się na kontraktacjach.

Gdy 2 miesiące temu pytaliśmy Państwa na Grupie „Klienci IdoSell Shop” na Facebooku, jakich zmian Państwo oczekują systemowych, to mimo iż pytanie to nie dotyczyło usług, a nowych funkcji, zdecydowana większość wpisała lub zaznaczyła „Poprawienie terminów realizacji zleceń”. Dało nam to do myślenia i otworzyło wewnętrzną dyskusję czy nie podejść do wyzwania „out of the box”. Przyjrzeliśmy się więc czy wszystkie usługi mają te same problemy i okazało się, że w przypadku projektów wdrożeniowych wewnętrzne ankiety prowadzone po każdym wdrożeniu wskazały średnią 4,4 (w skali 1-5) ocen klientów i w przypadku kontraktacji praktycznie 100% zadowolenie klientów.

Przez 15 lat przyzwyczailiśmy klientów do obsługi Time&Material, która polegała na modelu w którym pojedyncze prace były zgłaszane, wyceniane a gdy klient je zaakceptował realizowane. Tego typu system posiadał jednak parę zasadniczych wad, które ujawniły się w ostatnich latach, gdy technologia webowa skomplikowała się a granulacja zadań wzrosła.

Wady jakie widzimy dla modelu "pojedynczych godzin" to:

  • Brak możliwości zareagowania szybko, gdy chcieli Państwo coś jeszcze zmienić. Kolejna iteracja zmian wymagała ponownego zakolejkowania, co trwało od 3 do 30 dni (w zależności od zajętości). Zmiana terminu była kwestią balansowania pomiędzy trzymaniem się terminów obiecanych innym klientom a chęcią zareagowania na Państwa potrzeby
  • Trudności z wycenami. W przypadku prac twórczych w indywidualnie pisanym szablonie, w przypadku skomplikowanych zmian jest niemożliwe z góry. Można to zrobić dopiero gdy wykonało się pracę. Dlatego w różnych momentach różnie do tego podchodziliśmy. Od dokładnych wycen z góry, po przyjmowanie opłaty za pierwszą godzinę z góry, po której specjalista kodujący zmianę mógł powiedzieć dokładniej ile praca zajmie. O ile w pierwszych latach usługi prace były niewielkie i powtarzalne, co pozwalało na tworzenie w miarę dokładnych wycen, tak w ostatnich latach, dzięki zmianom w systemie, proste zmiany wprowadzają Państwo sami, a do nas trafiają skomplikowane zmiany, które trudno wycenić.
  • Trudności z planowaniem zasobów. Zazwyczaj pamiętają Państwo momenty, gdy oczekiwanie było długie. Ale ostatnio oczekiwanie wynosiło 3 dni! Ten model zatem sprawia problemy i nam z planowaniem zasobów i sprzyja wykonywaniu zmian przez Państwa w ostatniej chwili, co niestety powoduje, że zmian albo nie zleca nikt, albo wszyscy na raz.
  • Zmienność osób, która powoduje, że podczas każdego kolejnego zlecenia, Web Developer wykonujący je w trakcie wykonywania pracy, musi zrozumieć budowę sklepu. Brak dokładnego sprawdzenia, owocował tym, że mogły pojawić się podczas zmian błędy, nawet dotkliwe. Z drugiej strony Państwo pytają o najszybszą możliwą realizację, a tym trybie przydzielaliśmy zadania do osób, które miały najkrótszą kolejkę, a nie najlepiej znały sklep.
  • Możliwość kolizji w zadaniach, wynikająca z wykonywania ich w różnym czasie, przez różne osoby.
  • Nie podejmowaliśmy się pracy z szablonami customizowanymi przez klientów (w Smarty). Wynikało to z jeszcze większych trudności z wyceną takich prac. W przypadku prac kontraktowych praca z takimi szablonami jest możliwa, ponieważ pracujemy na dni, według faktycznego zużycia czasu, a nie na z góry określonym budżecie.

W związku z powyższym, po dokładnym przemyśleniu za i w zasadzie braku przeciw, zdecydowaliśmy się zakończyć oferowanie "pojedynczych godzin" naszych Web Developerów. Oczywiście nadal chcemy być jedynym na rynku rozwiązaniem SaaS z pełną obsługą powdrożeniową w myśl zasady one-stop-shop, oferującą usługi nie tylko na poziomie podstawowym ale i dla wymagających sklepów profesjonalnych. Nie chcemy Państwa jak nasi konkurenci pozostawiać jedynie w rękach zewnętrznych podmiotów. Ale zależy nam na tym, by poświęcając tym usługom tak wiele uwagi i środków, działały one tak, aby nas Państwo chwalili, a nie krytykowali za kwestie, których nie potrafimy rozwiązać i jedynie możemy się pocieszać, że prawdopodobnie nikt na świecie ich nie rozwiązał, bo nie wygląda na to aby było to możliwe.

Jakie od teraz usługi naszym klientom oferujemy po wdrożeniu:

  1. Kontraktacje – usługa, którą omawia poniższy folder w PDF.
  2. Redesign – nadal w ramach projektów powdrożeniowych możecie Państwo bez utraty danych zlecić nam przebudowanie od nowa swojego szablonu. Wszystkie dane zostają na swoim miejscu, a nowy szablon wdrożony jest i zainstalowany „na boku” do samodzielnych testów.
  3. Narzędzia do samodzielnych zmian przez Państwa lub Waszych podwykonawców. Nadal będziemy inwestowali w kolejne narzędzia do samodzielnych prostych personalizacji szablonów. W kontraktacjach będziemy także umożliwiali przejęcie opieki czy współpracę z innymi podwykonawcami nad stworzonymi samodzielnie szablonami.

Jak będziemy postępowali w przypadku drobnych zgłoszeń „niby błędów”?

Co zrobić gdy Państwa maska czegoś nie obsługuje lub wykryliście błąd? W przypadku wykrycia błędu dotyczącego prac wykonanych podczas wdrożenia lub kontraktacji w ramach gwarancji na wykonane prace (i w okresie gwarancji), nic się nie zmienia. Nadal Państwo zgłaszają swoje uwagi, najlepiej po prostu otwierając ponownie komunikat w którym były prowadzone prace.

Inaczej sytuacja będzie się miała, gdy np. szablon jest STANDARDowy. W tym przypadku mówiąc wprost, muszą Państwo albo wprowadzić zmiany samodzielnie (rekomendowana zmiana przez edycję CSS, a nie Dodatki HTML i JavaScript) albo proponujemy zebranie tej zmiany w większą paczkę z innymi personalizacjami i następnie albo zamówienie pakietu wdrożeniowego na customizację, albo rozpoczęcie kontraktacji godzin. Kontraktację zakończą Państwo po osiągnięciu efektu, jaki uznacie za wystarczający.

Podkreślimy dla jasności, nie ma możliwości że zlecicie Państwo np. na 8 godzin czy nawet 100, prace w dotychczasowym trybie Time&Material.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to dla wielu z Państwa duża nowość, mimo iż kontraktacje dostępne są od ponad roku. Zapewniamy, że zmiana ma na celu podniesienie satysfakcji z wykonywanych usług, zwiększenie efektywności, możliwości popełnienia błędu. Dlatego, jeżeli cokolwiek jest niejasne, nasz zespół helpdesku z przyjemnością Państwu pomoże.

Czy zmiana obejmuje wszystkie usługi?

Nie, ta zmiana obejmuje tylko zmiany na stronie. Usługi programistyczne nadal są oferowane w modelu Time&Material na pojedyncze godziny.

Więcej o kontraktacjach

Jeżeli ktoś z Państwa nie miał nadal okazji zapoznać się z usługą kontraktacji Web Developerów w poniższym folderze.

Więcej o pracach kontraktowych