Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Można już zmieniać stare abonamenty na CLOUD

<p>Miesiąc temu <a href="https://www.idosell.com/pl/shop/blog/rewolucja-w-abonamentach-idosell-abonament-cloud-1235323389">zapowiedzieliśmy rewolucję w abonamentach, wprowadzenie abonamentu CLOUD</a>. Nowi klienci są przyjmowani od&nbsp; 1 marca tylko na ten abonament, który świetnie się dla nich sprawdził i otrzymujemy wiele zapytań w sprawie możliwości przejścia na niego, przez dotychczasowych klientów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i polityką zmian w IAI, każdy dotychczasowy klient ma możliwość migracji na abonament CLOUD z dniem 1 kwietnia 2010r.<br /><br />Warunkiem jaki stawiamy takim klientom jest jednak migracja na tzw. rozliczenia pre-paid, czyli zmiana minimalnego salda na kwotę 0zł. Oznacza to, że chcąc przejść na abonament CLOUD, należy: </p><ol><li>Spłacić całe dotychczasowe zadłużenie względem IAI (wszystkie zaległe faktury)</li><li>Dokonać przedpłaty, przewyższającej saldo 0zł o co najmniej 200zł</li><li>Zgłosić komunikat do działu rozliczeń z prośbą o zmianę abonamentu, przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.<br /></li></ol><p>Przypominamy, że sprawdzenie i opłacenie salda możliwe jest poprzez Nowy moduł Rozliczeń z IAI. Jednocześnie przypominamy, że po 1 kwietnia 2010r. każdy klient przekraczającym swoje saldo zadłużenia (dla klientów pre-paid stan konta spada do 0zł), będzie oznaczał, że wyświetlanie sklepu zostanie zablokowane aż do czasu zasilenia salda swojego sklepu.<br /><br />W przyszłości, dla dużych klientów, będących przynajmniej 3 miesiące na abonamencie CLOUD z pre-paid, umożliwimy ustanawianie salda zadłużenia. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie, po zgłoszeniu chęci do działu rozliczeń. W tej chwili pre-paid jest jedną&nbsp;możliwością skorzystania z nowego rodzaju abonamentu, który przy okazji wygody, zaoszczędza na wydatkach za IAI-Shop.com <br /></p>