Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Informacja o planowanym czasowym wyłączeniu integracji z Okazje.info.pl

Na dzień 14 marca 2011r. zaplanowane jest czasowe wyłączenie mechanizmu integracji z serwisem Okazje.info.pl Wszystkie funkcjonalności panelu pozostaną na razie na swoim miejscu, jednak system skasuje pliki udostępniania danych i nie będzie generował nowych.

Sprawa nowej umowy o współpracy pojawiła się pod koniec roku 2010. Od początku roku 2011 serwis ten nie ma z IAI aktualnej umowy o współpracy. Mimo wielokrotnych monitów i przedłużania terminu granicznego, umowa o współpracy nie została podpisana, ani nawet pracownicy tego serwisu nie zajęli się jej analizą.

W związku z powyższym informujemy, że do czasu podpisania nowej umowy, integracja nie będzie dostępna. Prosimy o nie zgłaszanie komunikatami i telefonicznie usterek polegających na niegenerowaniu plików integracji dla tego serwisu. Takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.