Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

IAI S.A. staje się na chwilę IdoSell sp. z o.o.

IdoSell sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie to nowa nazwa IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie Różnicę tę widać na fakturach, a wkrótce na wszystkich innych dokumentach. Nic innego się nie zmieniło, mamy pełną sukcesję prawną i wszystkie warunki dla wszystkich naszych klientów i partnerów pozostają bez zmian. IdoSell sp. z o. o. przejęła na zasadzie sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej, tj. IAI. Sukcesja uniwersalna, o której mowa powyżej, dotyczy praw i obowiązków wynikających z umów z pracownikami, kontraktów biznesowych z klientami oraz umów handlowych z dostawcami IAI. Co oznacza, że stroną wszystkich umów zawartych do tej pory przez IAI S.A., staje się IdoSell sp. z o.o..

Dlatego też będą miały miejsce stosowne zmiany w Regulaminach oraz na fakturach. Jednak pozostaje to absolutnie bez wpływu na warunki świadczenia usług IdoSell.

Dodatkowo planujemy szybki powrót do marki IAI, która pozostanie marką korporacyjną i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby jej zabraknąć na polskim rynku e-commerce i wszyscy mogliby przestać łamać sobie na niej język ;). Oczywiście marka IdoSell jest marką produktową i dalszy rebranding różnych usług będzie miał miejsce. Docelowo IAI będzie miała formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i siedzibą spółki ponownie będzie Szczecin.