Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Do pliku oferty do integracji dodaliśmy towary wirtualne, opakowania oraz umożliwiamy generowanie pliku z opisami częściej niż raz na dzień

Wprowadziliśmy szereg zmian w zakresie udostępniania oferty do integracji. Wprowadziliśmy nowe typy towarów, umożliwiliśmy ustawienie częstotliwości generowania pliku z ofertą do integracji, a także uprościliśmy, w panelu sklepu, interfejs ustawień generowania pliku.

Szczegóły wprowadzonych zmian:

  • Sterowanie typami towarów w ofercie - dzięki tej zmianie, w ofercie IOF w wersji 2.5, możesz ustawić jaki typ towarów ma znaleźć się w pliku. Dodatkowo dodaliśmy obsługę towarów wirtualnych i towarów o typie opakowanie.

Uwaga techniczna: Starsze wersje programów takich jak IAI Downloader, mogą nie wspierać nowych typów towarów. Wsparcie dla towarów wirtualnych w programie IAI Downloader pojawi się w najbliższej wersji, oznaczonej numerem: 1.13.1.0. Jeśli już teraz udostępnisz nowe typy towarów w ofercie, IAI Downloader zaimportuje je jako zwykłe towary.

  • Częstotliwość odświeżania plików - dotychczas oferta była odświeżana raz na dobę lub ręcznie, na żądanie. Teraz możesz zautomatyzować częstsze odświeżanie pliku dzięki dedykowanej opcji. Jeśli jesteś na serwerze dedykowanym DEDICATED CLOUD możesz ustawić jak często zawartość pliku z ofertą ma być odświeżana. Jest to szczególnie przydatne, gdy często dodajesz nowe towary i chcesz by szybko znalazły się w pliku z ofertą do integracji. Ponad to możesz ustawić o której godzinie generowanie oferty ma się rozpocząć.

Uwaga techniczna: Generowanie pliku z ofertą do integracji, stanowi spore obciążenie dla serwera, dlatego rekomendujemy ustawiać interwał odświeżania pliku z rozwagą i tylko gdy dysponujesz zapasem mocy obliczeniowej.

  • Częstotliwość pobierania oferty - jeśli jesteś na serwerze współdzielonym CLOUD, zgodnie z zapowiedzianą we wpisie: Wydaliśmy pakiet zmian do mechanizmu udostępniania oferty do integracji informacją, została wprowadzona zmiana, uniemożliwiająca wyłączenie blokady i podanie czasu krótszego niż 60 minut. Chcąc udostępniać ofertę z większą częstotliwością lub bez ograniczeń konieczne jest wykupienie dedykowanego serwera (abonamentu DEDICATED CLOUD).
    • Prostszy interfejs - w menu MARKETING / Udostępnianie oferty do integracji maksymalnie uprościliśmy interfejs, a wszystkie szczegóły związane z ofertą przenieśliśmy do Ustawień

To właśnie w Ustawieniach możesz dostosować zawartość plików z oferta do Twoich potrzeb. Uprościliśmy wybór, które towary eksportować do udostępnianej oferty, do dwóch opcji. Udostępniane mogą być tylko dostępne towary (niezależnie od tego, na którym są magazynie) lub wszystkie towary w panelu.