Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Wydaliśmy pakiet zmian do mechanizmu udostępniania oferty do integracji

Mechanizm udostępniania oferty sklepu internetowego do integracji w XML, IOF i CSV zostanie dzisiaj znacząco rozbudowany. Sklepy internetowe obsługiwane przez IAI posiadają funkcję udostępniania oferty do integracji od wielu lat i stąd na podstawie obserwacji przez ostatnich kilkanaście miesięcy zdecydowaliśmy się na pakiet poniższych zmian:

Zabezpieczenie przed zbyt częstym pobieraniem oferty

Zbyt częste odpytywanie bramki do udostępniania oferty do integracji może prowadzić do znacznego obciążenia.

Aktualny wygląd modułu ustawień udostępniania oferty do integracji

Dodaliśmy także jaki czas musi upłynąć pomiędzy pobraniami oferty w minutach dla jednego klienta. Jest to funkcja analogiczna do wprowadzonego ostatnio zabezpieczenia anty-DDOS. Podczas instalacji blokada będzie wyłączona. Zalecamy jednak włączenie jej i ustawienie częstotliwości nie mniejszej niż 15 minut. To zmusi partnerów, którzy napisali programy, pobierających co chwilę informacje, do dostosowania swoich programów i pobierania aktualizacji rzadziej. Ma to szczególnie znaczenie przy dużej ilości towarów, gdyż plik "lekki" (tzw. light) w ofercie IOF generowany jest na żądanie. Więc zbyt częste jego pobieranie może prowadzić do dużego obciążenia serwera, które bez analizy logów trudno wychwycić. Dodane zabezpieczenie, samo blokuje możliwość pobrania oferty aż do osiągnięcia zadanej ilości minut od czasu gdy dany partner pobrał ją ostatnio.

Uwaga: Za 2 miesiące tj. po 1 marca 2014r. zostaną wprowadzone zmiany, uniemożliwiające w abonamencie CLOUD (na serwerze współdzielonym) wyłączenie blokady i podanie czasu krótszego niż 60 minut. Po tym terminie, chcąc udostępniać ofertę z większą częstotliwością lub bez ograniczeń będzie konieczne wykupienie dedykowanego serwera (abonamentu DEDICATED CLOUD).

Pozostałe zmiany do udostępniania oferty do integracji

  1. Usunięcie możliwości generowania oferty w formacie IOF 2.2. Zmianę taką zapowiadaliśmy już ponad rok temu. Aktualnie skupiamy się na wsparciu dla formatu IOF 2.4 i rekomendowanego IOF 2.5 który znacznie lepiej wspiera grupy towarów.
  2. Dodanie do oferty udostępnianej w formacie CSV kolumn z informacją o grupach towarów. Są to kolumny: Group id; Group name; Name in group, czyli ID grupy, nazwa grupy i nazwa towaru w grupie.
  3. Dodanie w ustawieniach możliwości wybrania, które wersje IOF mają być udostępniane. Ustawienia dostępne w Marketing \ Udostępnianie oferty do integracji \ Ustawienia. Zalecamy wyłączenie generowania plików IOF i CSV w wersjach, które nie są używane. Pozwoli to zaoszczędzić cenną moc obliczeniową serwera, zwłaszcza gdy sklep ma dużą bazę towarów.
  4. Zmieniliśmy również mechanizm interpretowania linków podawanych przez klienta do pobrania oferty. Oferty w IOF 2.5 mają dodany parametr "&IOF_2_5" Do tej pory było tak, że jeśli do linku z "&IOF_2_5" dodaliśmy jakieś znaki np. "&IOF_2_5xxx" oferta nie była rozpoznawana jako v.2.5 tylko jako wersja 2.2 i taka była pobierana. Zablokowaliśmy to działanie, więc jeśli link jest niepoprawny nie zwracamy nic. Jeżeli Państwa partnerzy będą zgłaszali problemy z pobraniem oferty, prosimy o upewnienie się, że podają prawidłowy link.