Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell - czerwiec 2024

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian w czerwcu 2024 r.

Przypominamy, że od czerwca 2024 wprowadziliśmy nową formułę publikowania changeloga. Będzie on wydawany raz w miesiącu, jako podsumowanie zmian z całego miesiąca.

Changelog IdoSell

Allegro

 • Łatwiejsze wystawianie tabeli rozmiarów przy wystawianiu aukcji. Usprawniliśmy mechanizm wystawiania aukcji na Allegro poprzez dodanie przekazywania tabeli rozmiarów w żądaniu API. Dzięki tej zmianie, na karcie towaru na Allegro ponownie widoczny jest link do tabeli rozmiarów.
 • Usprawniliśmy obsługę parametru "pasuje do" przy wznawianiu i aktualizacji ofert na Allegro. Dzięki temu wyeliminowaliśmy problem z aktualizacją i wznawianiem ofert, gdy ten parametr nie był ustawiony.
 • Poprawiliśmy obsługę wystawiania aukcji w przypadku ofert oczekujących na weryfikację po stronie Allegro. Dotychczas zdarzało się, że system duplikował oferty, które z opóźnieniem przechodziły proces weryfikacji.
 • Udoskonaliliśmy obsługę synchronicznego wystawiania ofert w przypadku błędów. Od teraz oferty wstawiane ze sklepu będą początkowo nieaktywne. Można je znaleźć w wyszukiwarce ofert w panelu, wskazując status "W trakcie weryfikacji". Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu, oferta zostanie automatycznie aktywowana. Jeśli oferta zostanie odrzucona przez Allegro, będzie można ją wyszukać na liście po statusie "Odrzucone". W szczegółach oferty znajdą się informacje o przyczynach odrzucenia.
 • Ulepszyliśmy wyświetlanie komunikatów błędów podczas aktualizacji ofert z poziomu Grupowej Edycji Ofert (GEO). Wcześniej, podczas grupowej aktualizacji ofert z poziomu GEO, nie wyświetlała się informacja o błędach, które pojawiły się w trakcie próby aktualizacji. Teraz zmiana uwidacznia wszystkie komunikaty błędów, co znacznie zwiększa możliwość kontroli procesu aktualizacji oraz poprawy błędów w konfiguracji podczas przygotowywania oferty.

API Panel

 • Udoskonaliliśmy stronicowanie w API dla listy bonów towarowych i kart podarunkowych. Przed zmianą, pobierane przez API karty podarunkowe i bony zarówno dla strony "0", jak i "1", zwracały te same wyniki. Uspójniliśmy sposób stronicowania danych ze stosowanym standardem, aby zapewnić poprawne działanie.

COP

 • Udoskonaliliśmy komunikaty błędów zwracane kupującym w koszyku jednokrokowego procesu zakupowego OSCOP. Do tej pory standardowe błędy koszyka, takie jak problem z finalizacją zamówienia, były komunikowane jako ogólny "błąd połączenia". Po zmianach komunikaty błędów precyzyjniej wskazują przyczyny w określonych scenariuszach, co ułatwia zrozumienie i rozwiązanie problemu przez kupujących.

Cross-border - tłumaczenia towarów

 • Zoptymalizowaliśmy funkcjonalność grupowej edycji towarów, umożliwiając teraz dodanie do kolejki tłumaczeń wielu opisów produktów jednocześnie. Dotychczas możliwe było zlecanie tłumaczenia tylko jednego opisu na raz. Teraz, dzięki wprowadzonym zmianom, użytkownicy mogą efektywniej zarządzać tłumaczeniami poprzez grupową edycję, co zwiększa efektywność pracy.

Dodatki HTML i Javascript

 • Usprawniliśmy zapis historii oraz przywracanie operacji w sekcji "Dodatki". Teraz możliwe jest łatwiejsze przywrócenie i przeglądanie historii dodatków oraz dokonywanych zmian.

Ebay

 • Zoptymalizowaliśmy mechanizm wystawiania ofert wielowariantowych oraz wielorozmiarowych. Poprawiliśmy scenariusz, w którym występowały problemy z wystawianiem ofert wielowariantowych na serwisie eBay, szczególnie w przypadku gdy najmniejszy rozmiar towaru miał stan magazynowy równy ilości sztuk wystawianych na eBayu.

Feed produktowy

 • Usprawniliśmy mechanizm wyznaczania formy i kosztu dostawy do feedu Google Shopping Polska. Mechanizm odpowiedzialny za wyliczanie kosztu dostawy dla zestawów został dostosowany tak, aby koszt był teraz obliczany w prawidłowy sposób, uwzględniający składowe danego zestawu.

Google Analytics

 • Ulepszyliśmy wartość waluty wysyłaną w evencie Google Analytics 4. Zmieniliśmy wartość związana z walutą oraz na karcie zamówienia, co poprawiło zbierane statystyki.

Idosell RS

 • Usprawniliśmy funkcjonalność umożliwiającą szybsze i częstsze działanie wyświetlania spersonalizowanych rekomendacji towarów. Teraz panelom w strefach hotspot pozwala to sprawniej prezentować rekomendacje dostosowane do preferencji użytkowników.

InPost Pay

 • Dodaliśmy możliwość formatowania markdown przy wyświetlaniu zgód regulaminów w aplikacji InPost Pay. Dotychczas tylko tekst formatowany w HTML był poprawnie wyświetlany przez aplikację InPost Pay. Teraz do HTMLa dodano również obsługę formatowania markdown, co poprawia czytelność i estetykę prezentacji tekstów regulaminowych.

Integracja Instagram

 • Zaktualizowaliśmy proces generowania niezbędnych uprawnień do połączenia panelu z Instagramem. Wprowadziliśmy wewnętrznie wymagane uprawnienia, aby zapewnić poprawną integrację panelu sklepowego z Instagramem.

Klienci

 • Usprawniliśmy scenariusz zakładania subkonta w obrębie głównego konta klienta dla modułu B2B. Od teraz, przy włączonej reCAPTCHy na stronie rejestracji konta, możesz dodawać subkonta w ramach modułu B2B.
 • Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie listy subkont na koncie klienta w ramach modułu B2B. W sytuacji, gdy konto B2B miało dużą liczbę podpiętych subkont, czas ładowania strony znacząco się wydłużał. Teraz dodaliśmy paginację do długich list klientów oraz zoptymalizowaliśmy sposób ich wyświetlania, co poprawiło wydajność systemu.

Kurierzy - Wysyłam z Allegro

 • W Allegro International usunięto predefiniowane gabaryty przesyłek. Teraz możesz samodzielnie określać wymiary paczek, zamiast korzystać z wcześniej ustalonych rozmiarów dostępnych paczek.

MFA (uwierzytelnianie wieloskładnikowe)

 • Usprawniliśmy obsługę znaków specjalnych w hasłach logowania do panelu administracyjnego sklepu. Teraz możliwe jest poprawne zapisanie hasła zawierającego znaki specjalne, na przykład "^", co pozwala klientom na bardziej wygodne korzystanie z systemu.

Opinie o towarach i zamówieniach

 • Zoptymalizowaliśmy zestaw danych wyświetlanych w strefach rekomendacji na blogach, newsach i podstronach CMS. Dzięki temu rozszerzyliśmy dostępność danych w określonych strefach rekomendacji produktowych o wszystkie standardowe węzły. Teraz możliwa jest prezentacja więcej niż jednego zdjęcia lub ikony produktu, co zwiększa atrakcyjność oferowanych treści.

Porównywarki

 • Zoptymalizowaliśmy mechanizm budowania wewnętrznego sterownika dla porównywarki własnej. Teraz, gdy w sekcji "Eksportuj" konfiguracji porównywarki własnej nie jest wybrana żadna opcja, system działa poprawnie i nie występują problemy z budowaniem sterownika.

Program partnerski

 • Usprawniliśmy mechanizm naliczania punktów lojalnościowych za zamówienia. Zaktualizowaliśmy system odpowiedzialny za przyznawanie punktów lojalnościowych, aby proces ten był bardziej efektywny i dokładny.

Promocje

 • Usprawniliśmy linkowanie w menu do modułu zarządzania promocjami. Zmiana spowodowała ujednolicenie dostępu do nowego modułu promocji poprzez menu "Towary -> Zarządzanie promocjami". Teraz wszystkie linki wiodą do nowego modułu promocji, co usprawnia nawigację i dostęp do funkcji promocyjnych.
 • Zoptymalizowaliśmy proces edycji kampanii dla promocji oczekujących poprzez eliminację scenariusza usuwania towarów niedostępnych. Teraz przy dodawaniu nowych towarów do promocji oczekującej, system nie usuwa z listy przypisanych do niej towarów, które są niedostępne (bez stanów magazynowych). Dzięki temu możesz łatwo zarządzać promocjami i zatowarować magazyn bez konieczności ponownego dodawania wcześniej przypisanych towarów.

Reklamy Google od IdoSell

 • Usprawniliśmy listę towarów w sekcji "Poprawić zdiagnozowane problemy z towarami w usłudze Google Ads by IdoSell i Free Listings". Teraz, gdy żaden towar nie spełnia kryteriów, kolumna "Towary, których dotyczy problem" wyświetla pusty wynik zamiast pełnej listy towarów, które nie spełniają wymagań.

Towary

 • Optymalizowaliśmy zabezpieczenia przed nadmiarowym kopiowaniem załączników przypisanych do danego języka. Dotychczas podczas dodawania nowego języka do panelu, system automatycznie kopiował załączniki z języka źródłowego do nowo dodanego języka, nawet jeśli nie były one dostępne dla użytkowników. Teraz takie załączniki nie będą już kopiowane i pozostaną jedynie w języku źródłowym.
 • Zaktualizowaliśmy sposób logowania zmian w historii edycji towaru dotyczących opcji "Gotowe do tłumaczenia". Dotychczas w historii towaru logowana była niepoprawna informacja o zmianie flagi, nawet gdy faktycznie nie miała miejsca. Teraz taka informacja nie jest już zapisywana w logach zmian, co poprawia dokładność ich rejestrowania.

Wiadomości transakcyjne

 • Zoptymalizowaliśmy szablon wiadomości e-mail wysyłanej do klientów z informacją o wystawieniu faktury VAT. Teraz szablon zawiera przycisk do pobrania faktury VAT, nawet jeśli klient nie prosił o fakturę VAT w procesie zakupowym.

Zamówienia

 • Udoskonaliliśmy wyświetlanie informacji o zerowej liczbie zamówień w tabeli "Zamówienia niezrealizowane" na stronie głównej panelu. Od teraz informacje na głównej stronie panelu są spójne, eliminując błąd, który przedstawiał zerową ilość zamówień jako "0" zamiast oczekiwanego "-".

Zwroty

 • Usprawniliśmy zabezpieczenia szablonu sklepu przed dodawaniem zwrotów bez towarów. Zmodyfikowaliśmy szablon sklepu, dodając dodatkową funkcję weryfikującą, czy zgłaszany zwrot zawiera wybrane towary. Teraz system automatycznie sprawdza, czy nie jest możliwe dodanie pustego zwrotu, co zwiększa integralność procesu zwrotów dla kupujących.

Powiązane treści