Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (08.01.2024 - 12.01.2024)

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 08.01.2024 - 12.01.2024.

Changelog IdoSell

Płatności IdoPay

  • Informacja o wypłacie zwrotu jest już prezentowana na karcie zamówienia w ramach integracji z IdoPay.

Karta edycji towaru

  • Dodaliśmy opcję automatycznego czyszczenia cache'a po zapisie ustawień zdjęć na karcie edycji towaru.

Nowy panel

  • Zoptymalizowaliśmy działanie nowego panelu sklepu.

Szablony

  • Usprawniliśmy zapis logów przy wgrywaniu szablonu sklepu.

Udostępnianie oferty

  • Zoptymalizowaliśmy plik IOF 3.0 - udostępnianie zestawów.

Zwroty i reklamacje

  • Dodaliśmy szablony formularza zwrotu i zgłoszenia reklamacji, przyjęcia zwrotu i reklamacji oraz rozpatrzenia zwrotu i reklamacji.
  • Na karcie zamówienia teraz możesz zdecydować, czy chcesz, żeby zestaw produktów był rozdzielany na poszczególne części w dokumentach sprzedaży, niezależnie od ustawienia na karcie towaru.

Powiązane treści