Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

CHANGELOG IdoSell (03.07.2023 - 14.07.2023)

W ramach changeloga IdoSell cyklicznie informujemy o nowościach, aktualizacjach i zmianach w oprogramowaniu IdoSell. Niezmiennie w ramach osobnych wpisów publikujemy nowości projektowe i informacje o wydaniu nowych funkcjonalności. Poniższe wydanie changeloga prezentuje zakres zmian od 03.07.2023 do 14.07.2023.

CHANGELOG IdoSell (03.07.2023 - 14.07.2023)

API Admin

  • W bramce Products do metody "insert" do węzła settings dodaliśmy nowe ustawienie settingsSkipDuplicatedProducers. Pozwala ono podczas dodawania towaru na automatyczne pomijanie dodawania w nim kodu producenta i kodu zewnętrznego systemu, jeśli API napotka duplikaty tych kodów.
  • W bramce Suppliers dodaliśmy metodę "Update" i "Delete".

Dokumenty sprzedaży: faktury, rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących, generowanie dokumentów do zamówień

  • Zmieniliśmy sugerowaną datę "Okres ujęcia korekty w JPK_VAT" przy wystawianiu korekty na aktualny miesiąc.
  • Usunęliśmy błędnie pojawiającą się część zdawkowej waluty CZK w zamówieniach.

Podatki i VAT, plik JPK

  • Poprawiliśmy wartości podatku i cen w pliku JPK_VAT na kolejnych fakturach korygujących.

Towary: import, aktualizacja webowa

  • Wprowadziliśmy zabezpieczenie przed usuwaniem towarów z zestawów / kolekcji w imporcie towarów z CSV przy jednoczesnym wgrywaniu załączników.
  • Poprawiliśmy obsługę zestawów i ich składowych w webowym imporcie i aktualizacji.

Towary: opisy i parametry

  • Poprawiliśmy wyświetlanie jednostki per unit w wersji angielskiej na stronach sklepów.

Powyższe zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w terminie do 2 tygodni od momentu publikacji tego wpisu.

Powiązane treści