Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Automatycznie aktualizuj ceny na aukcjach Allegro i eBay. Pobieraj informacje o kategorii i parametrach przy mapowaniu aukcji

Udostępniliśmy możliwość automatycznej aktualizacji cen na aukcjach w momencie zmiany po stronie panelu IdoSell. Jeżeli ceny Twoich towarów często ulegają zmianie, są wyliczane automatycznie lub systematycznie stosujesz promocje to nowa opcja pozwoli zachować kontrolę nad tymi zmianami. Dodatkowo przy przenoszeniu obsługi aukcji do panelu sklepu możesz teraz pobrać informacje o kategorii, parametrach i zgrupowaniu aukcji bezpośrednio z serwisu Allegro i eBay.

Automatycznie aktualizuj ceny produktów na swoich aukcjach

Od dzisiaj na liście Automatycznych procesów dla serwisów aukcyjnych znajduje się nowa opcja służąca kontroli zmian cen na aukcjach. Aktualizacja cen na trwających aukcjach pozwala na przekazywanie co 10 minut zmian cen w towarach wystawionych na aukcjach. Znajdziesz ją w menu SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Zarządzanie rezerwacjami oraz dostępnością produktów na aukcjach / Ustawienia.

Automat do zmian cen - Automat do zmian cen


Przy włączonym mechanizmie system weryfikuje zmiany w towarach mogące mieć wpływ na końcową cenę dla aukcji. Jeżeli wykryje taką zmianę, zostanie ona zapisana a nowa cena zaktualizuje się w powiązanych z danym towarem ofertach. Dzięki temu przy większej ilości zmian nie będzie już potrzeby korzystania z grupowej edycji aukcji w celu wyrównania cen między sklepem a aukcją.

Pobieraj informacje o kategorii, parametrach i zgrupowaniu ofert poprzez narzędzie do mapowania aukcji.

W przypadku, gdy podłączasz obsługę aukcji do panelu za pomocą narzędzia mapowania nie musisz już oddzielnie uzupełniać kategorii i parametrów, które już i tak znajdują się na trwającej aukcji. System domyślnie zaproponuje pobranie ich w procesie mapowania. Dotychczas w trakcie przypisywania do istniejącego towaru, tworzyło się jedynie powiązanie między aukcją a towarem by zamówienia mogły spływać do sklepu. Narzędzie znajduje się w menu SPRZEDAŻ / Aukcje internetowe / Mapowanie aukcji na istniejące towary

Uzupełnianie informacji o aukcji - Uzupełnianie informacji o aukcji

Opcja jest dostępna również dla aukcji już przypisanych do sklepu, nie mających jeszcze wybranej kategorii i parametrów

Kategoria nie przypisana - Kategoria nie przypisana

W tym przypadku wystarczy ponownie wykonać mapowanie aby kategorie i parametry dla serwisów Allegro czy eBay uzupełniły się na karcie produktu. Ułatwi to późniejsze wystawianie towaru czy aktualizacje, które najczęściej wymagają uzupełnionych, obowiązkowych parametrów.

Uzupełniona kategoria - Uzupełniona kategoria

Ponadto za pomocą dostępnej w oknie mapowania opcji "Pobierz informacje o grupie wielowariantowej" domyślnie możesz pobrać informację o połączeniach ofert w grupy wariantów tworzone wcześniej w serwisie Allegro. Już zmapowanie jednej aukcji pozwoli na pobranie informacji o zgrupowaniu dla wszystkich aukcji z danego konta (podłączonych do panelu sklepu). Dzięki temu możesz skorzystać z udostępnionych niedawno narzędzi do zarządzania grupami dotychczas tworzonymi po stronie Allegro.

Więcej informacji o możliwościach integracji sklepów internetowych IdoSell z serwisami aukcyjnymi uzyskasz na dedykowanej stronie integracja sklepu z Allegro oraz eBay.

Powiązane treści