Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja treści domyślnego regulaminu

Zaktualizowaliśmy domyślną i automatycznie uzupełniającą się treść regulaminu, który możesz wykorzystać w swoim sklepie bez dodatkowych opłat. W regulaminie dodaliśmy zapis dotyczący zamówień subskrypcyjnych, z których korzysta sklep.
Jeśli korzystasz już z opcji automatycznie wygenerowanych treści, to opisywane zmiany zostaną uwzględnione bez wymaganych czynności po twojej stronie.

Zapoznaj się ze zmianami, które wprowadziliśmy do domyślnych treści regulaminu sklepu. Zmiany dotyczą polskiej oraz angielskiej wersji regulaminu. Przypominamy również, że jako właściciel sklepu internetowego musisz zadbać o to, by o wprowadzonych zmianach poinformować swoich klientów.

Zmiany w treści regulaminu sklepu

§ 1. Definicje

  • Dodaliśmy definicje: "Zamówienie subskrypcyjne", "Subskrypcja" i "Płatności cykliczne".

§ 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

  • Zmieniliśmy numerację dotychczasowych paragrafów §11, §12 i §13 na odpowiednio §12, §13 i §14.
  • Dodaliśmy nowy paragraf §11:

1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej karty płatniczej.
3. Odpięcie karty płatniczej z Subskrypcji spowoduje zakończenie Subskrypcji. W ramach Subskrypcji nie jest możliwe dokonanie płatności za pobraniem.
4. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego zamówienia.
5. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji. Subskrypcję można zakończyć także przez kontakt z obsługą sklepu [iai:shop_email].
6. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony. Subskrypcję można zakończyć w każdym czasie.
7. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji mailowej, o której mowa w pkt. 8.
8. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny, terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z karty. Ponadto Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji, załączając link i datę, do której będzie to skuteczne. Klient nie ma możliwości opłacenia Zamówienia subskrypcyjnego w inny sposób niż poprzez podpiętą kartę płatniczą.
9. Jeżeli próba obciążenia karty płatniczej nie powiedzie się, Klient mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na karcie płatniczej, utrata ważności karty lub problemy techniczne.
10. Utrata ważności karty powiązanej z Subskrypcją powoduje zakończenie Subskrypcji.
11. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z karty płatniczej.
12. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z Subskrypcji, o czym poinformuje Kupującego w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny.
13. O niemożliwości zrealizowania Zamówienia subskrypcyjnego, w szczególności w związku z brakiem Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W tej sytuacji termin realizacji Zamówienia subskrypcyjnego, a także kolejnych może ulec zmianie.

Opisywane zmiany będą dostępne we wszystkich panelach IdoSell w ciągu 2 tygodni od publikacji tego wpisu.

Powiązane treści