Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu usługi IdoPay od 1 lipca 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoPay.

Zmiany w regulaminie płatności IdoPay wejdą w życie 1 lipca 2022r. Dotyczą one płatności kartowych, przy których pojawi się tzw. opcja wielowalutowości, tj. poza możliwością, gdzie waluta płatności i rozliczenia oferowana dla Państwa klientów jest tożsama (tj. EUR - EUR, PLN - PLN, CZK - CZK, GBP - GBP), pojawią się również waluty: CAD, BGN, VND, RON, JPY, TRY, ISK,AUD, DKK, HUF, ILS, KRW, SEK, UAH, HRK, NOK, CHF, BYR, BYN, RUB, które będą rozliczane w EUR.

Pełny tekst nowego dokumentu:

Regulamin IdoSell