Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu oraz Cennika IdoSell od 1 kwietnia oraz Cennika IdoPay od 1 maja 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell i Cenniku IdoSell i IdoPay.

Nowe cenniki IdoSell będą obowiązywać od 1 kwietnia, a IdoPay od 1 maja. Zmiany w cennikach IdoSell zakładają podwyższenie wysokości abonamentów:

  • Smart Cloud (podstawowy abonament) na 65 zł/mc
  • Smart Cloud promocyjny abonament na pierwszy rok na 35 zł/mc
  • Elastic Cloud na 259 zł/mc
  • Cloud Pro na 1299 zł/mc

Powyżej opisana zmiana cen podyktowana jest skokowym wzrostem wynagrodzeń w IT. Wynika to z kwestii podatkowych, inflacji i rosnącego popytu na usługi specjalistów. By móc wynagradzać naszych pracowników - nadal atrakcyjnie w stosunku do rynku - a tym samym móc zabezpieczyć ich czas, by pracowali dla Państwa, naszych klientów, zdecydowaliśmy się podnieść niezmieniane od ponad 1,5 roku ceny abonamentów. Jak wiemy, w tym czasie wiele się zmieniło po stronie kosztowej, której niestety nie da się nadrobić jedynie rosnącą skalą biznesu.

Zawarta w nowym Cenniku IdoPay zmiana sposobu wyliczania stawki jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Państwa, naszych klientów. Ma ona na celu zwiększenie przewidywalności kosztu IdoPay. W dotychczasowej zasadzie funkcjonującej od roku 2011, obroty z poprzedniego miesiąca wpływały na stawkę w miesiącu kolejnym, w pierwszy miesiącu będąc najniższą stawką. Od 1 maja, stawka będzie stała, niezależna od obrotu. Oczywiście z opcją negocjowania ceny, jak dotychczas przy dużych obrotach. Dodatkowo wychodzimy naprzeciw potrzebom największych sprzedawców korzystających z planu Cloud Pro, którzy standardowo mieli oferowaną taką samą prowizję jak Elastic Cloud (1,2%-1,4%). Od 1 maja, stawka domyślna będzie na poziomie 1,1%. Wychodząc naprzeciw wymogom NBP i KNF, które wymagają dla kart Visa i MasterCard domyślnie podawania stawek w modelu IF++ będą to odpowiednio 1,1% / 0,9% / 0,7% marży do stawki interchange (IC+PF).

W regulaminie zmianie porządkowej uległ paragraf 5.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell Szczegółowy cennik IdoSell

Ze względu na pomyłkę edytorską, powyższy tekst został zaktualizowany. Zmiana dotyczyła daty wejścia w życie Cennika IdoPay (z 1 kwietnia na 1 maja).