Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell Shop od 1 grudnia 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell Shop. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 grudnia 2018 r.

Najnowsza wersja Regulaminu doprecyzowuje zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, bez istotnych zmian w innych zakresach lub funkcjonalności Usługi.

Pełna wersja nowego dokumentu dostępna jest pod: