Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell od 1 września 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell, które będą obowiązywać od 1 września 2022 roku.

Zmianie ulega paragraf 5 Regulaminu, dotyczący sposobu wystawiania faktur i dokonywania rozliczeń z IAI S.A. W miejsce faktur wystawianych bezpośrednio po dokonanej przez klienta wpłacie - na koniec miesiąca wystawiona zostanie jedna faktura VAT. W tej sytuacji przestaniemy przyjmować nadpłaty na poczet kolejnych faktur. Będą one zwracane po kontakcie z Centrum Supportu.

Celem tych zmian jest zwiększenie przejrzystości naszego systemu rozliczeń. Jest to jeden z elementów głębszych zmian, które wykonujemy w celu jego uproszczenia. Dzięki zmianom docelowo będą Państwo mogli w łatwy sposób sprawdzić, za jakie usługi została naliczona dana faktura.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell