Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell od 1 października 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell, które będą obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Od 1 października 2022 roku będziemy mogli przekazywać zanonimizowane dane biznesowe naszym Partnerom (np. świadczącym usługi typu merchant financing). Posiadając informacje niepozwalające na identyfikację firmy, partner przygotuje wstępne, indywidualne oferty swojej usługi dla naszych klientów. Kiedy taka propozycja okaże się atrakcyjna, po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego, partner otrzyma szczegółowe dane pozwalające na rozpoczęcie współpracy.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell