Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell od 1 kwietnia 2023 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku.

Zmiany wynikają z konieczności dopasowania zasad dostępu do danych i API w przypadku korzystania z integracji z Amazon.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell