Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell dla klientów z UE i spoza UE od 1 stycznia 2024 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Celem jeszcze bardziej jakościowej realizacji procesów wdrożeniowych, wprowadziliśmy dodatkowe zapisy, które mają na celu ustalenie jasnych zasad współpracy w tym zakresie.

Wdrożenia sklepów to jeden z ważniejszych elementów naszej działalności. Wspieramy Państwa kompleksowo w tym procesie za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanego zespołu deweloperskiego.

Wierzymy, że jasne zasady przeprowadzania prac wdrożeniowych wpłyną na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych dla Państwa usług.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell