Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IdoSell dla klientów z UE i spoza UE od 1 maja 2024 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IdoSell, które będą obowiązywać od 1 maja 2024 roku.

Uaktualniliśmy część dotyczącą RODO w § 4.14. w zakresie przekazywania informacji pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej IAI.

Dostosowaliśmy także treść regulaminu IdoSell do Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Akt o Usługach Cyfrowych to rozporządzenie Unii Europejskiej, które m.in. wprowadza obowiązek moderowania treści nielegalnych przez dostawców usługi hostingu i dostawców usługi platformy internetowej.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell