Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu IAI-Shop.com od 1 maja 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IAI-Shop.com. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja 2017 r.

Nowa edycja regulaminu, wprowadza głównie zmiany porządkowe odnośnie dat, numeracji punktów, poprawia także kilka omyłek pisarskich.

Szczegóły w druku Regulaminu IAI-Shop.com