Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Shop od 1 września 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie u Cenniku IdoSell Shop.

Poza kosmetycznymi zmianami w cenniku i regulaminie, kwestią istotną dodatkowego zwrócenia uwagę jest zmiana ceny abonamentu CLOUD ze 169zł na 189zł netto. Decyzję o zmianie, podjęliśmy analizując zmiany kosztów pracy i związanych z pracą oraz innych usług, jakie IAI zakupuje by dostarczać swoim klientom usługę sklepów internetowych. Wzrost tych cen w czasie od ustawienia obecnej ceny był wyższy niż wprowadzana zmiana jaką aplikujemy na poziomie 11,8%. Wynika to ze stale rosnącej efektywności naszych procesów. Jednakże w ostatnim okresie ceny usług zaczęły dynamicznie rosnąć i wzrost efektywności nie nadąża za tym.

Klientów, którym koszt wzrósłby, a mają małe przychody, przypominamy o ofercie Smart CLOUD. W planie tym pobieramy jedynie 1,5% od transakcji w samym sklepie internetowym i przy niewielkich kwotach, może być on dla Państwa bardziej opłacalny. Warunków tej oferty nie zmieniamy, podobnie jak dedykowanych profesjonalistom planów DEDICATED CLOUD.

Pełny tekst nowych dokumentów: