Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Shop od 1 sierpnia 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie u Cenniku IdoSell Shop.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim realizowania usług płatniczych świadczonych w ramach IAI Pay.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin usługi IdoSell Shop Cennik usługi IdoSell Shop