Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell Shop od 1 sierpnia 2019r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell Shop. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 sierpnia 2019 r.

Najnowsza wersja Cennika oraz Regulaminu IdoSell Shop obejmują aktualizację stawek roboczogodzin prac indywidualnych i pakietów wdrożeniowych, będących dodatkowymi pracami, które można zamówić w ramach naszej usługi. Wprowadzone zapisy nie obejmują istotnych zmian w zakresie lub funkcjonalności IdoSell Shop.

Najważniejsze zmiany:

Zostały podniesione o kilka procent ceny pojedynczych roboczogodzin prac oraz ceny pakietów wdrożeniowych, co wynika z rosnących stawek płac w sektorze IT. Rynkowe stawki płac poniosły się zdecydowanie mocniej, natomiast zwiększająca się efektywność pracy naszych specjalistów, nad którą stale pracujemy, pozwoliła na to, aby finalnie podwyżka miała bardzo niewielki wymiar.

Zarówno z Cennika, jak i Regulaminu, usunięte zostały zapisy dotyczące prac w trybie ekspres, który nie będzie już dostępny. W IdoSell Shop płatne prace realizowane są w kolejności ich zamawiania i opłacania, a zmiana ta ma na celu podkreślenie tej zasady.

Pełne teksty nowych dokumentów