Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 września 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell.

Zmiany w Regulaminie dotyczą m.in. przywrócenia jednomiesięcznego okresu wprowadzania zmian do Regulaminów i Cenników oraz wejścia w życie przepisów związanych z VAT e-commerce. Przeprowadzone zostały również zmiany kosmetyczne. Pełny tekst Regulaminu

Dodatkowo, do osobnego pliku został wydzielony Regulamin IdoPay, który od 1 września 2021 roku będzie stanowił osobny dokument. Pełny tekst Regulaminu IdoPay

Główne zmiany wprowadzone do Cennika IdoSell:

W planie Smart Cloud:

 • usunięcie prowizji 1.5 proc. od wartości złożonych zamówień
 • wprowadzenie stałej stawki abonamentu 49zł
 • wprowadzenie limitu darmowych zamówień wewnętrznych na 30 (przy przekroczeniu maksymalnej liczby zamówień w Planach Smart CLOUD, następuje przeniesienie na wyższy plan)
 • wprowadzenie limitu darmowych zamówień marketplace na 60
 • umożliwienie integracji z dowolnym systemem płatności (do tej pory była możliwość korzystania jedynie z IdoPay)
 • wprowadzenie płatności za zamówienia marketplace powyżej limitu 0,20zł

W planie rocznym Smart Cloud:

 • wprowadzenie stałej stawki abonamentu 25zł
 • pozostałe zmiany są analogiczne do zmian w Smart Cloud

W planie Elastic Cloud:

 • zmiana stawki abonamentu miesięcznego ze 189zł na 199zł
 • zmiana limitu darmowych zamówień wewnętrznych z 90 na 60
 • zmiana limitu darmowych zamówień marketplace z 300 na 180
 • zmiana stawki za zamówienia wewnętrzne powyżej limitu z 0,60zł na 0,90zł
 • zmiana stawki za zamówienia marketplace powyżej limitu z 0,10zł na 0,20zł

W planie Cloud Pro:

 • zmiana limitu darmowych zamówień sklepowych z 900 na 600

Dodatkowo w Cenniku podwyższono stawkę za roboczogodzinę prac indywidualnych i za dzień zakontraktowanych prac indywidualnych Web Developera. Pełny tekst Cennika

Powiązane treści