Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 stycznia 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych dokumentów, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Cenniku i Regulaminie IdoSell.

Główne zmiany:

Nowa wersja Regulaminu jest związana z rozszerzeniem usług oferowanych w ramach IdoPay (Płatności Cykliczne, OneClick oraz MO/TO), natomiast zmiany w Cenniku mają głównie charakter porządkowo edycyjny.

Pełny tekst nowych dokumentów wraz ze wszystkimi zmianami: