Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 maja 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell.

Zmiany w Regulaminie dotyczą doprecyzowania zakresu danych klientów sklepów powierzanych przez merchantów oraz uruchomienia płatności Google Pay i Apple Pay od 01.05.2021 r. Zmiany w Cenniku IdoSell dotyczą rezygnacji z usługi Premium IP oraz rezygnacji z licencji na maskę sklepu i szablon maski sklepu.

Pełny tekst: