Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 lutego 2022 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell.

W nowej wersji znalazły się informacje dotyczące:

  • rezygnacji z umowy na czas określony,
  • zmiany sposobu rozliczeń: dla Klientów z UE jest to docelowo post-paid, dla Klientów spoza UE docelowo pre-paid.

Pozostałe warunki świadczenia usług oraz cennik usługi nie ulegają zmianie.

Pełny tekst nowych dokumentów:

Regulamin IdoSell Szczegółowy cennik IdoSell