Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 listopada 2021 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z miesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell i IdoPay.

W Regulaminie dla klientów z UE stworzono definicję Zewnętrznego Dostawcy Usług Płatniczych, uzupełniono proces zawarcia umowy o usługę płatniczą acquiringu IdoPay, która świadczona jest przez Zewnętrznego Dostawcę Usług Płatniczych. Dodano także postanowienie regulujące zwrot nadpłaty abonamentu Rocznego Smart w przypadku zmiany tego planu na plan ELASTIC. Pozostałe zmiany są porządkowo-edycyjne.

W Regulaminie dla klientów spoza UE dodano postanowienie regulujące zwrot nadpłaty abonamentu Rocznego Smart w przypadku zmiany tego planu na plan ELASTIC. Pozostałe zmiany są porządkowo-edycyjne.

30 października 2021 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML). W związku z tym wprowadzamy konieczne zmiany w treści Regulaminu IdoPay (§5 ust. 7, 8 i 10). W nieznacznym zakresie zmieniają one zasady identyfikacji i weryfikacji, nie zmieniają jednakże globalnie zakresu dokumentów lub danych, których możemy lub musimy od Państwa żądać.

Zmiany w Cenniku dla klientów z UE oraz tych spoza dotyczą kosztów usługi Dynamic Pricing & Product Groups, której koszt wyniesie 50 zł per sklep. Dla klientów, którzy korzystają z funkcjonalności Reklamy Google od IdoSell (dawniej IAI Ads), usługa jest za 0 zł.

Pełny tekst Regulaminu
Pełny tekst Regulaminu IdoPay
Pełny tekst Cennika