Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 listopada 2021 roku

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell i IdoPay.

Zmiany w dokumentach polegają na przejściu w zakresie rozliczenia opłat za świadczone przez IAI S.A. kartowe usługi płatnicze na szeroko rozpowszechniony w całej Unii Europejskiej model IF++ w miejsce tzw. stawki płaskiej - w pełnym zakresie. Szczególnie mocno zostało to uwzględnione w Cennikach, gdzie dookreślono składniki opłaty składającej się na model IF++

Pełny tekst Regulaminu
Pełny tekst ( Regulaminu IdoPay
Pełny tekst Cennika