Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 listopada 2020r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell (dawniej IdoSell Shop).

Zmiany cennikowe w tym miesiącu nie są tak przełomowe jak miesiąc temu. Obecny cennik zmienia kilka zagadnień:

  • porządkuje kwestie związane z nowymi planami ELASTIC CLOUD i CLOUD PRO, co do których występowały wątpliwości,
  • wprowadza zmianę pakietów wdrożeniowych i kosztu roboczogodzin prac indywidualnych z 130zł/h na 140zł/h. Zmiany te są związane ze wzrostem kosztów pracy w naszym sektorze. Plany wdrożeniowe nie ucierpią na tym i zostaną w starej cenie, oferując taką samą elastyczność, dzięki zastosowaniu ujednoliconych modułów optymalizujących proces wdrożeniowy.
  • znacząco zmienia koszt integracji z Kamsoftem na 299zł/miesięcznie, co jest pokłosiem dużych zmian w tym module.
  • Wprowadzamy od listopada opłatę za nowy moduł, ktory już został niedawno udostępniony w pierwszej odłonie, nazwany "Pakiet funkcjonalności B2B" w cenie 50zł / miesiąc. Będzie on obejmował dotychczasowe funkcjonalności plus nowe jak cenniki indywidualne dla klientów, możliwość wielu użytkowników do zakupów w sklepie klienta, agregacja wystawiania faktur dla klientów z dropshipping, obsługa zapytań ofertowych z negocjacją cen.

Zmiany w Regulaminie przede wszystkim uwzględniają rebranding i zmianę nazwy usługi na IdoSell. Skracamy też nazwy kilku usług, a wszystko to w ramach upraszczania naszej komunikacji.
Dodatkowo w całym dokumencie została wprowadzona kategoria “Merchanta” obok istniejącego już Klienta.

Pełny tekst nowych dokumentów: