Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog produktowy
IdoSell

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IdoSell od 1 lipca 2021

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych warunków, prezentujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie i Cenniku IdoSell.

Zmiany w Regulaminie uzupełniono m. in. o część dotyczącą powierzenia przetwarzania danych Operatorowi. Zmiany w Cenniku IdoSell dotyczą dodania do oferty nowej usługi Searching Pro.

Pełny tekst: